ปลูกผม FUE คือ อะไร - Aries Medical Clinic

ปลูกผม FUE คือ อะไร

การปลูกผม FUE (Follicular Unit Extraction) คือ วิธีการปลูกผมถาวรแบบหนึ่ง โดยการปลูกถ่ายเซลล์รากผมลงไปในพื้นที่ที่ต้องการ หรือบริเวณที่ผมร่วง ผมบาง ทำให้พื้นที่นั้นมีเซลล์รากผมที่ถาวร เมื่อผมงอกแล้วจะไม่มีการหลุดร่วงซ้ำอีก แผลจากการผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก เมื่อแผลหายแล้วจึงสามารถแสกผมหรือโกนผมได้โดยจะไม่เห็นแผลเป็นชัดเจนแต่อย่างใดในขั้นตอนการปลูกผม แพทย์จะใช้เครื่องมือไฟฟ้า (Motorized FUE Devices) พร้อมหัวเจาะขนาดเล็ก เจาะลงไปรอบๆ กอผมบริเวณท้ายทอยซึ่งเป็นรากผมที่แข็งแรงกว่าส่วนอื่นๆบนศีรษะ แล้วนำรากผมจากท้ายทอยนั้นมาปลูกถ่ายลงไปในตำแหน่งใหม่ทีละกราฟท์ ในตำแหน่งและทิศทางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผมใหม่ที่งอกออกมาดูสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *